MājoklisIntegrācijaPilsonībaValoda
EN    LV    RU
"nodrošināt nepārtrauktu pieejamību iespējai mācīt un mācīties mazākumtautību valodās visā valstī, lai apmierinātu esošo pieprasījumu" - Eiropas Padome/VKNMA KK, ACFC/OP/III(2018)001REV, kopsavilkums
 Par mums 
 Darbības jomas 
 Vēsture 
 Bibliotēka 
 Arhīvs 
 Kontakti 
 Saites 

 

LCK ZIŅAS: 2019. GADA OTRAIS CETURKSNIS 

LCK pārstāvji aktīvi piedalījās:
- konferencē “Migrācijas globālās tendences 2010” Maskavā (Vladimirs Buzajevs);
- Eiropas reģionālajā izglītības, valodas un mazākumgrupu tiesību forumā, kā arī Eiropas Pretrasisma tīkla asamblejā Briselē (Aleksandrs Kuzmins).
 
Komitejas un tās biedru darbība atspoguļota žurnālā “Jurista vārds”, radio “Baltkom”, avīzē “MK-Latvija”, telekanālā PBK, portālos ICELDS, Verfassungsblog, Rubaltic u.c.
 
Cilvēktiesībām būtiskie likumprojekti, kuru izskatīšana pabeigta: Nr. 336/Lp13 par aizliegumu personām bez LR pilsonības vadīt Latvijas Pareizticīgo baznīcu; Nr. 122/Lp13 par PSRS formastērpu aizliegumu pasākumos (pieņemti); 346/Lp13 par kompensācijām ebreju kopienai par Holokausta laikā atņemtiem īpašumiem (atsaukts).
 
Cilvēktiesībām būtiskie likumprojekti Saeimas izskatīšanā ir:
Likuma “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem” projekts (Nr. 274/Lp13). Pieņemts 1. lasījumā.
Grozījumi divos likumos par Svētā Jura lentīšu aizliegumu pasākumos (Nr. 321/Lp13 un 322/Lp13). Nodoti komisijām.
Dzīvojamo telpu īres likuma projekts (Nr. 144/Lp13). Pieņemts 1. lasījumā.
Vietējo referendumu likuma projekts (Nr. 162/Lp13). Pieņemts 1. lasījumā.
Likumprojekts par administratīvo atbildību virknē sfēru, t.sk. valsts valodas lietošanā ( 342/Lp13). Nodots komisijām.

Turklāt Saeima izskata kolektīvo iesniegumu par pieminekļa Rīgas Atbrīvotājiem nojaukšanu, atteikusi pretiesniegumu, kas guva vairāk parakstu īsākā laikā, par pieminekļu cīnītājiem pret nacismu aizsardzību.